Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh,Than... Hạn nộp: 08/10/2021

Trưởng Nhóm Premix

Lương: Thương lượng Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 30/09/2021

Phó Phòng Nghiên Cứu Ứng Dụng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 30/09/2021

Trưởng Phòng Phát Triển Thị Trường

Lương: Thương lượng Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 30/09/2021

Quản Lý Dự Án

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/09/2021

Quản Lý Sản Xuất

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 05/10/2021

Quản Lý Kinh Doanh

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 09/10/2021

Quản Lý Vận Hành Chuỗi Cửa Hàng

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 01/10/2021

Giám Đốc Sản Xuất

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Thái Nguyên Hạn nộp: 30/09/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/09/2021

Trưởng Nhóm Bán Hàng

Lương: 3 triệu - 5 triệu Khu vực: Thừa Thiên Huế,H... Hạn nộp: 30/10/2021

Quản Lý Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/09/2021

Quản Lý Kinh Doanh

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 11/10/2021

Nhân Viên Quản Trị Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh,Bình... Hạn nộp: 30/09/2021

Sales Manager

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/09/2021

Trưởng Nhóm Digital Marketing

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/09/2021

Trưởng Nhóm Tuyển dụng

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/09/2021

Giám Đốc Chi Nhánh

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Thanh Hóa,Ninh B... Hạn nộp: 14/10/2021

Phó Giám Đốc Công Ty Phụ Trách Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/09/2021

Quản Lý Xuất Nhập Khẩu

Lương: Thương lượng Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 22/09/2021

Quản Lý Nhà Bán Hàng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/09/2021

Quản Lý Tập Sự

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/09/2021

Trưởng Phòng Quản Lý Nghiệp Vụ

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/09/2021

Trướng Nhóm Tuyển Dụng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 24/09/2021

Trưởng Phòng Tư Vấn Tài Chính Doanh Nghiệp

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/09/2021

Quản Lý Kinh Doanh

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/09/2021

Trưởng Phòng Đầu Tư Dự Án

Lương: Thương lượng Khu vực: Quảng Ngãi Hạn nộp: 30/09/2021

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 31/10/2021

Trưởng Phòng Tư Vấn

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 18/09/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

Cover công ty nổi bật

116 vị trí đang tuyển dụng


12 triệu - 15 triệu 30/08/2021