Phiên Dịch Tiếng Trung

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Thái Nguyên Hạn nộp: 30/09/2021

Nhân Viên Marketing

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Thái Nguyên Hạn nộp: 01/11/2021

Giám Đốc Sản Xuất

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Thái Nguyên Hạn nộp: 30/09/2021

Phiên Dịch Tiếng Hàn, Tiếng Trung Thu Nhập Từ 10 - 20 Triệu

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Thái Nguyên Hạn nộp: 30/09/2021

Quản Lý Sản Xuất (Cấp Cao) Lương Từ 15 - 30 Triệu

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Thái Nguyên Hạn nộp: 30/09/2021

Nhân Viên Pháp Lý Dự Án

Lương: Thương lượng Khu vực: Thái Nguyên Hạn nộp: 30/09/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật